APP Terms & Conditions

 

Gebruiksvoorwaarden voor de mobiele applicatie

Deze mobiele applicatie (de "App") wordt ter beschikking gesteld door Thermelec, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en geregistreerd in België onder nummer 0416.577.188 en met geregistreerd adres op Steenakkersdreef 8, 9070 Destelbergen.

U, de gebruiker van de app, bevestigt dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden van de app ("app-voorwaarden"). Als u niet akkoord gaat met deze app-voorwaarden, moet u de app onmiddellijk verwijderen en het gebruik ervan staken.

Door gebruik te maken van de service, gaat u akkoord met de voorwaarden van ons privacy- en cookiebeleid, dat deel uitmaakt van deze gebruiksvoorwaarden en onze overeenkomst met u. Klik hier voor meer informatie.

Algemene voorwaarden

App en gerelateerde voorwaarden

Afhankelijk van de gedownloade versie van de Applicatie, bevatten deze App-voorwaarden de algemene voorwaarden en het privacy beleid van Apple of Google Android ("Platformvoorwaarden"). Als er een conflict is tussen de app-voorwaarden en de platformvoorwaarden, hebben de app-voorwaarden voorrang.

Het is mogelijk dat deze App-voorwaarden door ons kunnen gewijzigd worden. Controleer daarom deze App-voorwaarden regelmatig om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele door ons aangebrachte wijzigingen. Als u deze app blijft gebruiken, wordt u geacht dergelijke mogelijke aanpassingen te accepteren. Als u hiermee niet akkoord gaat, dient u de app niet te gebruiken.

Gebruik van de App

Om gebruik te maken van deze App moet u ten minste 18 jaar oud zijn.

Thermelec verleent u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om de App te gebruiken voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik en alleen op een Apple- of Android-apparaat ("Apparaat") zoals toegestaan ​​door de toepasselijke Platformvoorwaarden en in overeenstemming met deze App-voorwaarden ("Gebruikerslicentie"). Alle andere rechten op de App zijn voorbehouden aan Thermelec.

Bij de registratie op deze app, zal u gevraagd worden een wachtwoord aan te maken. Om fraude te voorkomen, dient u het wachtwoord vertrouwelijk te houden en mag u het aan niemand bekendmaken. Als u weet of vermoedt dat iemand anders uw wachtwoord kent, moet u inloggen op uw account, onmiddellijk een wachtwoord reset uitvoeren en ons hiervan op de hoogte stellen door onmiddellijk contact op te nemen met info@thermelec.be.

U dient ervoor te zorgen dat de door u verstrekte gegevens bij registratie, of op elk ander moment, correct en volledig zijn. U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in de informatie die u bij de registratie hebt verstrekt door uw persoonlijke gegevens bij te werken, zodat we effectief met u kunnen communiceren.

In het geval dat u deze App-voorwaarden schendt, hebben wij het recht om de gebruikerslicentie onmiddellijk te beëindigen.

U erkent dat uw overeenkomst met uw mobiele netwerkprovider ("Mobiele provider") van toepassing is op uw gebruik van de App. U erkent dat de mobiele provider mogelijk kosten in rekening kan brengen voor datadiensten tijdens het gebruik van bepaalde functies van de app of eventuele kosten van derden en u accepteert de verantwoordelijkheid voor dergelijke kosten. Als u de rekening niet betaalt voor het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de app, wordt aangenomen dat u toestemming hebt gekregen van de betaler voor het gebruik van de app.

U erkent dat wanneer u diensten gebruikt die door Apple of Google (of enige andere derde partij) worden geleverd in verband met uw gebruik van de App, u onderworpen bent aan de voorwaarden en het privacy beleid van Apple, Google (of de toepasselijke derde partij). U moet ervoor zorgen dat u dergelijke voorwaarden hebt gelezen.

Intellectueel eigendom

De naam en het logo van Thermelec en andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo's van Thermelec die in verband met de app worden gebruikt, zijn handelsmerken van Thermelec (gezamenlijk "Thermelec-handelsmerken"). Andere handelsmerken, servicemerken, grafische afbeeldingen en logo's die in verband met de app worden gebruikt, zijn de handelsmerken van hun respectieve eigenaars (gezamenlijk "handelsmerken van derden"). De Thermelec-handelsmerken en handelsmerken van derden mogen niet, geheel of gedeeltelijk, worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Thermelec of de betreffende handelsmerkhouder. De app en de inhoud van de app worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten die zijn voorbehouden aan Thermelec en zijn licentiegevers.

Verboden gebruik

U stemt ermee in om de app niet te gebruiken op een manier die:

 • onwettig, illegaal of niet geautoriseerd is;
 • kwetsend is jegens een andere persoon;
 • aanstootgevend of beledigend is;
 • discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevordert;
 • inbreuk maakt op auteursrechten, databaserechten of handelsmerken van een andere persoon;
 • andere personen zal lastigvallen, van streek maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren;
 • onze service op enige wijze zal verstoren;
 • pleit voor, stimuleert of assisteert bij elke onwettige handeling, zoals (alleen bij wijze van voorbeeld) inbreuk op het auteursrecht of computermisbruik.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Thermelec te vrijwaren voor elke schending van deze App-voorwaarden. Thermelec behoudt zich het recht om de verdediging en schikking van een claim van een derde partij te controleren waarvoor u Thermelec vrijwaart onder deze App-voorwaarden en u zult ons helpen bij het uitoefenen van dergelijke rechten.

Thermelec biedt de app aan op een ‘zoals het is’ en ‘zoals beschikbaar’-basis zonder enige beloften of verklaringen, expliciet of impliciet. In het bijzonder geeft Thermelec geen garantie of doet geen uitspraken over de geldigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de app en de inhoud ervan of het vermogen van de app om te functioneren op een mobiel apparaat of IT-platform.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluit Thermelec hierbij alle beloften uit, expliciet of impliciet, inclusief alle beloften dat:

 • de App geschikt is voor het beoogde doel;
 • de App van bevredigende kwaliteit is;
 • de App geen inbreuk maakt;
 • de App vrij is van defecten;
 • de App in staat is om te werken op een ononderbroken basis;
 • het gebruik van de App door u in overeenstemming is met de wet;
 • alle informatie die u verzendt in verband met deze App succesvol, nauwkeurig of veilig zal worden verzonden.

Uitsluiting van de aansprakelijkheid van Thermelec

Niets in deze App-voorwaarden zal Thermelec ’s aansprakelijkheid uitsluiten of op enige wijze beperken bij een overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid, fraude of enige andere aansprakelijkheid voor zover deze niet mag worden uitgesloten of beperkt op grond van de wet.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Thermelec in geen geval aansprakelijk zijn jegens u met betrekking tot het gebruik van de app en/of aansprakelijk zijn jegens u voor enige directe, indirecte, speciale of gevolgschade, inclusief, maar niet beperkt tot, schade wegens verlies van goodwill, gederfde winst of verlies, diefstal of corruptie van uw informatie, het onvermogen om de app te gebruiken of storing.

Thermelec is niet aansprakelijk, zelfs niet als het op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, inclusief maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door fouten, weglatingen, onderbrekingen, defecten, prestatiestoringen, ongeoorloofd gebruik, vertraging in werking of transmissie, lijnstoring, computervirus, worm, Trojaans paard of andere schade.

In het geval dat de toepasselijke wetgeving de uitsluiting van bepaalde beloften en/of de uitsluiting van aansprakelijkheid voor directe, indirecte, gevolg- of andere schade niet toestaat, zal in geen geval de aansprakelijkheid van Thermelec ontstaan onder of in verband met deze App-voorwaarden en uw gebruik van de app meer dan €50, -.

Algemeen

Op deze App-voorwaarden is het recht van België van toepassing en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van België om eventuele geschillen tussen hen op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met deze App-voorwaarden.

Als een bepaling (of een deel van een bepaling) van deze App-voorwaarden door een rechtbank of bestuursorgaan met een competente jurisdictie ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, zal een dergelijke term, voorwaarde of bepaling in die mate worden gescheiden van de overige termen, voorwaarden en bepalingen die geldig blijven voor zover toegestaan ​​door de wet.

Contacteer ons

Indien u nog verdere vragen heeft in verband met onze App, kan u steeds een mail verzenden naar info@thermelec.be