Privacy -en Cookiebeleid

Thermelec BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@thermelec.be. Met deze verklaring informeren we u graag over hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Thermelec BV verzamelt, alsook de manier waarop deze gegevens gebruikt en verwerkt worden.

Deze verklaring is van toepassing op alle relaties tussen Thermelec BV en haar klanten, eindklanten, prospecten en business partners (inclusief wat betreft het gebruik van onze website https://thermelec.be/). Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke:

Thermelec BV
Steenakkersdreef 8
9070 Destelbergen
België

In het kader van de verdere ontwikkeling van onze website kan het voorkomen dat aanvullingen op deze privacyverklaring vereist zijn. Indien nodig zullen wij hiervoor in elk geval uw afzonderlijke toestemming vragen.

Thermelec BV tracht te allen tijde te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, alsook de huidige en toekomstige nationale wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

 

Verzamelde gegevens

 1. 1. Soort contactgegevens

Thermelec BV verzamelt en verwerkt de volgende soorten persoonsgegevens:

 • • Naam en voornaam
 • • E-mailadres
 • • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 • • Overige persoonsgegevens die nodig zijn om specifieke dossiers te behartigen (zoals foto’s, vloerplannen, verslagen van bezoeken, etc.)
 • • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig meegedeeld aan Thermelec BV zoals gegevens over vrijetijdsbesteding, burgerlijke staat, etc.

Thermelec BV verzamelt ook automatisch anonieme informatie over uw gebruik van onze website. Zo zullen we, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen van de Website u bezoekt, welke webbrowser u gebruikt en via welke website u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u echter niet identificeren op grond van deze gegevens, maar kunnen op basis hiervan statistieken opmaken over het gebruik van de website. Meer informatie kan u hierover terugvinden in onderstaande cookie policy.

 

 1. 2. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • • Een bezoek aan de website
 • • Offerte-aanvragen
 • • Correspondentie met Thermelec BV
 • • Inschrijving op onze nieuwsbrieven
 • • Inschrijving of deelname aan een event
 • • Inschrijving of deelname aan een technische training of opleiding
 • • De behandeling van een klacht met betrekking tot een product

 1. 3. Gebruik persoonsgegevens

Thermelec BV kan uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden gebruiken:

 • • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website
 • • De opmaak en opvolging van offertes
 • • Beantwoorden van vragen
 • • Verzenden van onze nieuwsbrieven en/of reclamefolder
 • • Inschrijvingen voor evenementen
 • • Inschrijvingen voor technische trainingen en opleidingen
 • • Het behandelen van klachten

 

 1. 4. Overdracht persoonsgegevens aan derden

Thermelec BV zal uw persoonsgegevens niet overdragen (verkopen of verhuren) aan derden, tenzij u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

In het kader van bovenstaande verwerkingen zal Thermelec BV uw persoonsgegevens mogelijks wel verstrekken aan haar leveranciers (vb. mailing serviceproviders, transport partners, onderaannemers, advocaten, externe boekhouders, verzekeraars, etc.). Als Thermelec BV uw persoonsgegevens in dit kader deelt met derden, is de betreffende derde partij steeds verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Het kan evenwel mogelijk zijn dat Thermelec BV uw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten wanneer Thermelec BV hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een (toekomstige) (gerechtelijke) procedure en ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Thermelec BV.

 

 1. 5. Termijn bewaren persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet bewaart Thermelec BV uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

 1. 6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Thermelec BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thermelec.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ontvangt u ongewenst onze nieuwsbrieven of informatie over de producten van Thermelec BV, dan kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals voorzien in elke marketing-e-mail van Thermelec BV.

 

 1. 7. Verwijzing naar andere websites

Onze website kan links naar andere interessante websites bevatten. Echter, als u deze links eenmaal gebruikt om onze site te verlaten, dient u er rekening mee te houden dat wij geen enkele controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van alle informatie die u verstrekt tijdens uw bezoek aan dergelijke sites en dergelijke sites vallen niet onder deze privacyverklaring. Wees voorzichtig en bekijk de privacyverklaring die van toepassing is op de website in kwestie.

 

Cookies

 1. 1. Gebruik cookies

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt ​​om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie het webverkeer te analyseren of laat het u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen webtoepassingen in staat om op u als individu te reageren. De webapplicatie kan zijn activiteiten afstemmen op uw behoeften, voorkeuren en antipathieën door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

We gebruiken verkeerslogcookies om te identificeren welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons gegevens over webpaginaverkeer te analyseren en onze website te verbeteren om deze af te stemmen op de behoeften van de klant. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden, waarna de gegevens uit het systeem worden verwijderd.

Over het algemeen helpen cookies ons om u een betere website te bieden, doordat we kunnen bijhouden welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of enige informatie over u, behalve de gegevens die u met ons wilt delen. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt uw browserinstellingen meestal wijzigen om cookies te weigeren als u dat wilt. Hierdoor kunt u mogelijk niet optimaal profiteren van de website.

 

 1. 2. Lijst van gebruikte cookies
Naam Cookie Beschrijving Cookie
FORM_KEY Slaat een willekeurig gegenereerde sleutel op die wordt gebruikt om vervalste verzoeken te voorkomen.
PHPSESSID Uw sessie ID op de webserver.
STF Informatie over producten die u gedeeld heeft met derden.
STORE De store view of taal die geselecteerd werd.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Geeft aan of de bezoeker akkoord gegaan is met het gebruik van cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Maakt het cachen van inhoud mogelijk in de browser om pagina's sneller te laden.
MAGE-CACHE-STORAGE Maakt het cachen van inhoud mogelijk in de browser om pagina's sneller te laden.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Maakt het cachen van inhoud mogelijk in de browser om pagina's sneller te laden.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Maakt het cachen van inhoud mogelijk in de browser om pagina's sneller te laden.
SECTION-DATA-IDS Maakt het cachen van inhoud mogelijk in de browser om pagina's sneller te laden.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Maakt het cachen van inhoud mogelijk in de browser om pagina's sneller te laden.
X-MAGENTO-VARY Maakt het cachen van inhoud mogelijk in de browser om pagina's sneller te laden.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Maakt het vertalen van inhoud mogelijk naar andere talen.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Maakt het vertalen van inhoud mogelijk naar andere talen.
_GA Google Analytics: wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
_GID Google Analytics: wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
_DC_GTM_<PROPERTY-ID> Google Tag Manager: wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te vertragen.
AMP_TOKEN Google Analytics: bevat een token dat kan worden gebruikt om een Client-ID op te halen bij een AMP Client ID-service. Andere mogelijke waarden duiden op een afmelding, een inflight-verzoek of een fout bij het ophalen van een Client-ID van de AMP Client ID-service.
_GAC_<PROPERTY-ID> Google Analytics: bevat campagnegerelateerde informatie.